کاربردی ترین آموزش ترک اعتیاد – لزوم تحمل استرس برای رشد فردی – دکتر کیومرثی

در این ویدئو دکتر علی رضا کیومرثی در کلینیک خدمات مشاوره و روانشناسی مهر مانا از لزوم تحمل استرس برای رشد فردی در زندگی سخن می گوید و بیان می کند که اصلی ترین عامل رویکرد افراد به سمت انواع اعتیاد عدم تحمل استرس و مواجه نشدن با ترس هایشان است. آرامش را در کنار اضطراب قرار می دهد و از تفاوت بین بزدل ها و افراد شجاع سخن می گوید و در انتها به تعریف خودشکوفایی می پردازد.