فرد معتاد طرحواره طردشدگی و رهاشدگی دارد – بهترین راه ترک اعتیاد دکتر کیومرثی

طرحواره طرد شدگی و رها شدگی یکی از اصلی ترین طرحواره هایی است که افراد معتاد دارند.

بر اساس نظریه طرحواره درمانی، در صورتی که یک یا چند تا از پنج نیاز هیجانی اصلی فرد در دوران کودکی به درستی تأمین نشود، طرحواره‌های ناسازگار اولیه در او شکل می‌گیرند.