فرزندخواندگی

تربیت فرزندخوانده ها: آموزش برای والدینی که فرزندانی را پذیرفته اند که دچار تروما، آسیب و ضربه های روانی هستند.

تربیت فرزند و فرزندپروری و همه جیز درباره فرزندخواندگی

بازی درمانی مخصوص کودکان تا ۷ سال

درمان بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری بوسیله بازی درمانی در اتاق بازی کودک پر از اسباب بازی، عروسک و ماشین.

فرزندخواندگی, فرزندخوانده, آسیب های روانی, ضربه

آیا پرورش فرزندخوانده با فرزند زیستی فرق دارد؟

/
پرورش فرزندخوانده با فرزندزیستی تفاوت هایی دارد از نظر احساسی ممکن است دلبستگی بوجود نیاید و والدین در بدو ورود بچه در ذوقشان بخورد و افسرده شوند
والدین زیستی, والدین اصلی

الفبای دلبستگی در کودکان و شناسایی نقش والدین در آن

/
سومین گام برای فرزندپروری سازنده قاطعیت است.
مهرنوش, نرسی, فرزندپروری, فرزندخواندگی, سازنده, آسیب دیده, ضربه روانی, روانشناس بالینی

دومین کارگاه آموزشی بیان حقیقت فرزندخواندگی

/
دومین کارگاه آموزشی بیان حقیقت فرزندخواندگی ۳۰ آبان ۱۳۹۸ در مرکز مهرمانا برگزار می شود.
قاطعیت با فرزند, فرزند پروری سازنده, رفتار قاطعانه, آرام و محکم

پدری و مادری سازنده - گفتار سوم: قاطعیت

/
سومین گام برای فرزندپروری سازنده قاطعیت است.