مطالب ارسالی توسط admin

کاربردی ترین آموزش ترک اعتیاد – لزوم تحمل استرس برای رشد فردی – دکتر کیومرثی

دکتر کیومرثی متخصص ترک اعتیاد از لزوم تحمل استرس برای رشد فردی در زندگی سخن می گوید. اصلی ترین عامل رویکرد به اعتیاد عدم تحمل استرس و مواجه نشدن با ترسهاست

ترک اعتیاد با دکتر کیومرثی – فرد معتاد طرحواره طردشدگی و رهاشدگی دارد

در این ویدئو دکتر کیومرثی در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مهر مانا درباره ترک سیگار، لغزش و دلایل فکری و احساسی که منجر به رفتار اعتیادی مانند روشن کردن سیگار می شود صحبت می کند.

بهترین راه کاهش وزن و لاغری – دکتر علی رضا کیومرثی

در این ویدئو دکتر کیومرثی از وسوسه تا اقدام به مصرف ماده محرک مانند گل یا شیشه می گوید و متذکر می شود که گاه این فرایند چقدر سریع اتفاق می افتد. اما جرقه هایی قبل از آن زده شده است که شخص مصرف کننده از آنها ناآگاه است.