مطالب ارسالی توسط admin

بهترین راه جلوگیری از وسوسه مصرف مواد – دکتر علی رضا کیومرثی

در این ویدئو دکتر کیومرثی از وسوسه تا اقدام به مصرف ماده محرک مانند گل یا شیشه می گوید و متذکر می شود که گاه این فرایند چقدر سریع اتفاق می افتد. اما جرقه هایی قبل از آن زده شده است که شخص مصرف کننده از آنها ناآگاه است.