مطالب ارسالی توسط علی اکبر اسکوئی

راهنمای کامل خطرات مواد غیرقانونی اعتیاد آور جدید برای نوجوان – دکتر کیومرثی

دکتر کیومرثی متخصص ترک اعتیاد از لزوم تحمل استرس برای رشد فردی در زندگی سخن می گوید. اصلی ترین عامل رویکرد به اعتیاد عدم تحمل استرس و مواجه نشدن با ترسهاست

یک فرد با اختلال شخصیت دوری گزین یا اجتنابی چگونه با دیگران ارتباط برقرار می کند؟

بطور کلی هر چیزی را که از دست می دهیم سوگوار می شویم چه آن چیز مادی باشد یا معنوی. از دست دادن یک عزیز باشد یا گم شدن یک عروسک دختر بچه.