فرزندخواندگی, فرزندخوانده, آسیب های روانی, ضربه

آیا پرورش فرزندخوانده با فرزند زیستی فرق دارد؟

/
پرورش فرزندخوانده با فرزندزیستی تفاوت هایی دارد از نظر احساسی ممکن است دلبستگی بوجود نیاید و والدین در بدو ورود بچه در ذوقشان بخورد و افسرده شوند
والدین زیستی, والدین اصلی

الفبای دلبستگی در کودکان و شناسایی نقش والدین در آن

/
سومین گام برای فرزندپروری سازنده قاطعیت است.
مهرنوش, نرسی, فرزندپروری, فرزندخواندگی, سازنده, آسیب دیده, ضربه روانی, روانشناس بالینی

دومین کارگاه آموزشی بیان حقیقت فرزندخواندگی

/
دومین کارگاه آموزشی بیان حقیقت فرزندخواندگی 30 آبان 1398 در مرکز مهرمانا برگزار می شود.
قاطعیت با فرزند, فرزند پروری سازنده, رفتار قاطعانه, آرام و محکم

پدری و مادری سازنده - گفتار سوم: قاطعیت

/
سومین گام برای فرزندپروری سازنده قاطعیت است.
فرزندخواندگی, فرزندخوانده, آسیب های روانی, ضربه

چالش فرهنگ سازی درک فرزندخواندگی

/
چالش و آسیب های فرزندخواندگی و روبروشدن با آنها بسیار پیچیده و حساس است و یک روانشناس مجرب و متخصص در این حوزه به کودک و نوجوان کمک شایانی خواهد کرد.
مهرنوش, نرسی, فرزندپروری, فرزندخواندگی, سازنده, آسیب دیده, ضربه روانی, روانشناس بالینی

کارگاه آموزشی بیان حقیقت فرزندخواندگی

/
کارگاه آموزشی بیان حقیقت فرزندخواندگی 11 مهرماه 1398 در مرکز مهرمانا برگزار می شود.
خودمراقبتی, دوست داشتن خود

مراقبت از خود

/
روشی برای تضمین سلامت بچه ها: «از سلامت خودتون مراقبت کنید.»
والدین زیستی, والدین اصلی

ملاقات با والدین زیستی

/
با این که فرزندخواندگی سابقه هزاران ساله دارد، اما طی پنجاه سال اخیر توجه به برقراری رابطه بین فرزندان و والدین زیستی جلب شده است.
آسیب, trauma, فرزندخوانده, فرزندپروری

آسیب یا تروما چیست؟

/
در فرایند شفای آسیب، فهم آسیب قدم اول است. اگر در حوزه سلامت روانی یا جسمی کار می کنید، درک اثرات خشونت، آزار، غفلت و دیگر رویدادهای آسیب زا بر افرادی که آن را تجربه کرده اند، کلید درمان موفق است.
پدری و مادری سازنده. ارتباط موثر. تشویق. فرزندپروری

پدری و مادری سازنده - گفتار دوم: تشویق

/
دومین گام برای فرزندپروری سازنده تشویق است.