هفت سین خانواده نفس
جلوگیری از افسردگی دوران کرونا

جلوگیری از افسردگی در دوران کرونا

/
کرونا سبک زندگی ما را کاملا تغییر داده است. افکار و احساسات تحت تأثیر محدودیت ها و قرنطینه ها قرار گرفته است و باورها و عقاید ما تغییر کرده است.