چرا بعضی افراد نمی توانند کار کنند و سرکار بروند؟

شغل ثابت, بیقراری, عدم کارکرد, چارچوب ناپذیری

سرکار رفتن و شغل داشتن همیشه از وظایف یک مرد بحساب می آید و دنبال کسب درآمد رفتن و پول درآوردن از مسئولیت های ذاتی یک مرد قلمداد می شود. اما افرادی هستند که مرتبا تغییر شغل می دهند و دنبال کسب مهارت های جدید هستند و به اصطلاح از این شاخه به آن شاخه می پرند و یا نمی توانند خود را با شرایط کاری یک سازمان شرکت یا فروشگاه تطبیق دهند. اغلب این افراد یا دارای مشکلات افسردگی و اضطراب هستند و گرایش شدیدی به اعتیادهای مصرفی یا اعتیادهای رفتاری دارند.

وقتی بررسی می کنیم می بینیم که این افراد در سه خصوصیت مشترک هستند:

  1. چارچوب پذیر نیستند؛ یک برنامه روتین و مشخص، نظم درساعت ورود و خروج و کنترل مدیریتی را نمی پذیرند.
  2. در یک مکان ثابت نمی توانند کار کنند؛ بیقرار هستند و نمی توانند روی یک صندلی بشینند و کار کنند.
  3. جایزه بگیر (Bounty Hunter) هستند؛ نمی توانند برای دریافت حقوق و دستمزد تا انتهای ماه صبر کنند.

افراد در دسته سوم دنبال پاداش های فوری هستند، مانند کارگران روزمزد. مغز آنها بدنبال دریافت جایزه های فوری است؛ چون می خواهد لذتی را جایگزین رنج اضطراب خود کند. به همین دلیل این افراد ظرفیت بالقوه ای برای معتاد شدن دارند چون فورا می خواهند خوشحال و شاد باشند.

برای این افراد شغل هایی وجود دارد که مناسب آنهاست مانند مسافرکشی، استپ و تپ سی و …

اینگونه مشاغل بدلیل دریافت آنی دستمزد برای افراد دارای سه خصوصیت بالا بسیار حذاب و کارآمد است.